Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi Hakkındaki Güncel Gelişmeler


Resmi olarak Ocak 2017’de yürürlüğe girecek olan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi, şehirlerin ve yerel yönetimlerin düşük karbon ekonomisine geçişlerini değerlendirmeyi hedefleyen dünya üzerindeki iki temel girişim olan Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi ve AB Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni tek bir çatı altında toplamaktadır.  Bloomberg Philanthropies’den Amanda Eichel direktörlüğünde Brüksel’de bir ofis açılmıştır.

Siyasi düzeyde girişim bir Kurul tarafından yönetilecektir.  Yerel ve bölgesel yönetimlerin ağları üyelerin seçimini takip etmiş ve Küresel Sözleşme’nin imzacıları arasından tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Kurul

Kurul’a, BM Genel Sekreteri Kentler ve İklim Değişikliği Özel Elçisi Michael Bloomberg ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič tarafından başkanlık edilecektir.  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) Eski İcra Sekreteri Christiana Figueres ise Kurul’un Başkan Yardımcılığını yapacaktır.  UNFCCC İcra Sekreteri Patriccia Espinosa da Kurul’a gözlemci ve danışman olarak dahil olacaktır.

Kurul’a atanan dokuz belediye başkanı aşağıda belirtilmiştir:

  • Belediye Başkanı Kasim Reed (Atlanta, ABD)
  • Belediye Başkanı Patricia De Lille (Cape Town, Güney Afrika)
  • Belediye Başkanı Mohamed Sefiani (Chefchaouen, Fas)
  • Belediye Başkanı Anne Hidalgo (Paris, Fransa)
  • Belediye Başkanı Mauricio Rodas (Quito, Ekvador)
  • Belediye Başkanı Jaiman Upadhyay (Rajkot, Hindistan)
  • Belediye Başkanı Park Won-soon (Seul, Güney Kore)
  • Belediye Başkanı Tri Rismaharini (Surabaya, Endonezya)
  • Belediye Başkanı Gregor Robertson (Vancouver, Kanada)

Kurul üyelerinin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

•  Belediye başkanı ya da benzeri bir görevli veya bölgedeki mevkidaşlarının temsilcisi olmalıdır.

•  Küresel iklim değişikliğinin sebep ve sonuçlarını anlama ve bunlarla ilgili taahhütlere bağlı olma ve sürdürülebilir enerjiye evrensel erişimle düşük karbon ekonomisine yönelik olarak şehirler tarafından yürütülen eylemlere bağlı olma.

  Arka Plan

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi Hakkında

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, 23 Eylül 2014 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen İklim Zirvesi’nde C40Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40), ICLEI –  Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI), ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı  (UCLG) tarafından yürürlüğe konulmuş –   BM-Habitat, BM Genel Sekreterliği Kentler ve İklim Değişikliği Özel Elçisi, BM Genel Sekreterliği İklim Değişikliği Destek Ekibi tarafından onaylanmıştır.

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, uluslararası uygulamalarla uyumlu ve yeni standardize edilmiş bir ölçüm sistemi kullanarak, sera gazı salımı azaltımını  kamuoyuna taahhüt eden belediye başkanları ve diğer kent yöneticilerinin imzaladığı bir mutabakattır.

Belediye Başkanları Sözleşmesi Hakkında

Belediye Başkanları Sözleşmesi, 6600 kent ve bölgeyi kapsayan 57 ülkede yürürlükte olan, dünyanın en kapsamı kentsel iklim ve enerji inisiyatifidir.  Sözleşmenin imzalayıcıları, kent ve bölgeler, herkes için sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbonsuz ve dirençli bölgeler sağlamak için uzun vadeli bir vizyonu paylaşmaktadırlar.   İmzalayıcılar, bölgesel ve ulusal düzeylerde belirlenen azaltım, adaptasyon ve enerjiye erişim hedeflerine ulaşarak bu vizyona katkı sağlamak için gönüllü olarak taahhütte bulunmuşlardır.  Sözleşmenin imzalayıcıları, izleme süreçlerine tabi olan İklim & Enerji Eylem Planları hazırlamaktadırlar.  İmzalayıcılar; kentlerle, bölge ve eyaletlerle, merkezi hükümetlerle birlikte çalışma yürütmeleri için teşvik edilmektedirler.   Sözleşme’nin imzalayıcıları arasında pek çok büyük kent ağı, UCLG (CCRE), Eurocities, ICLEI, Energy Cities (Enerji Kentleri), Climate Alliance (İklim İttifakı) bulunmaktadır.

 

 

Comments are disabled