Kurumsal Kimlik

UCLG-MEWA kimlik kılavuzu

Logo / Tümü (Dikey)

Logo / Tümü (Yatay)

Logo / Bağımsız

Logo / Türkçe

Logo / İngilizce

Logo / Arapça