Genel Sekreter

Dr. Mehmet DUMAN

1980 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olup, 1989 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce programını tamamlamıştır. 1991 yılında Paris’te UNESCO Uluslararası Eğitim Planlaması ve Yönetimi Enstitüsü’nü (IIEP) başarıyla bitirmiştir. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler’de yüksek lisans yapmış, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı’nı 2022 yılında tamamlamıştır.

Çalışma hayatına T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda başlayan Dr. DUMAN, kurumda Memur, Şef, Müdür Yardımcısı ve Personel Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Ardından, T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Öğretmen, Şef, Eğitim Uzmanı, Şube Müdürü görevlerinde bulunarak kariyerine devam etmiştir. Ayrıca, bu Bakanlıkta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Topluluğu Şube Müdürlüğü görevini ifa etmiştir. Aynı dönemde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Bakanlık Temsilcisi olarak Denetleme Kurulu/Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Dış İlişkiler Müdürü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Belediye Başkan Danışmanlığı görevlerini ifa etmiş, Belediye temsilcisi olarak İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu/Yürütme Kurulu üyelikleri yapmıştır. Yine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İDO A.Ş., AĞAÇ A.Ş., BELBİM A.Ş., İGDAŞ, BELTUR A.Ş., ULAŞIM A.Ş., İSBAK A.Ş., SAĞLIK A.Ş., İSTAÇ A.Ş. ve ŞEHİR HATLARI A.Ş. gibi iştiraklerinde Denetim/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu üyelikleri/Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’nde Kurucu Genel Sekreter olarak hizmet vermiş, Adapazarı Belediyesi İştiraklerinden BELPAŞ ve AGDAŞ A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye-Türkmenistan Dostluk ve Dayanışma Derneği’nde Genel Başkan Yardımcılığı, Mahalli İdareler Derneği’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nde (AYBİR) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türkiye Taekwondo Federasyonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2003 yılından itibaren sekiz yıl T.C. Başbakan Başmüşaviri olarak görev almış, ayrıca Başbakanlık bünyesinde Sosyal ve Kültürel İşler Başkan Vekilliği ve Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Genel Sekreterliği yapmıştır.

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Denetleme Kurulu Üyeliği ve Türkiye Denizcilik Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Dr. DUMAN hâlihazırda Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) Genel Sekreterlik görevlerini yürütmektedir.

Başbakanlık, Bakanlıklar ve Belediyeler ile UCLG-MEWA ve WALD’daki görevleri sırasında yurt içinde ve yurt dışında farklı düzeylerdeki çeşitli hizmet içi eğitim programlarına katılan Dr. DUMAN, bu kurum ve kuruluşların temsilcisi olarak da ulusal ve uluslararası nitelikte birçok toplantı, seminer, çalıştay ve konferans organizasyonuna iştirak etmiştir. Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen ve farklı kesimlere hitap eden geniş katılımlı çok sayıda uluslararası etkinliğin hazırlıklarında görev almıştır.