UCLG Dünya Teşkilatı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), 1996’da İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansı ile başlayan bir sürecin sonucunda, IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği), FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) ve METROPOLIS’in (Dünya Büyükşehirler Birliği) birleşmesiyle 2004 yılında kurulmuştur. Genel Merkezi İspanya’nın Barselona kentindedir. Temel amacı, demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumaktır. UCLG uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü durumundadır. UCLG güncel olarak, dünya genelinde 5 milyar insanı, yani dünya toplam nüfusunun %70’ini temsil etmektedir. Teşkilat, dünyanın her köşesine uzanmakta ve 140 ülkede 240.000’den fazla kasaba, şehir, bölge ve büyükşehir ile 175’ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsamaktadır.

UCLG-MEWA, dünya genelinde 9 bölge teşkilatı bulunan UCLG’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’dır.