Nasıl Üye Olunur?

UCLG-MEWA’ya üye olmak isteyen ve UCLG-MEWA Ana Tüzüğünde belirlenen vasıflara sahip olan gerçek ve tüzel kişiler üyelik başvurularını yazılı olarak Sekretaryaya bildirmek sureti ile süreci başlatmış olurlar. İlgili başvurular ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Üyelik Talebinin Kabulü:

(Madde 17): Yerel yönetim üyeliği, uluslararası kuruluş üyeliği ve bağlı üyelik için başvurular, üyelik için gerekli şartların başvuru sahiplerince yerine getirilmesini incelemekle görevli UCLG-MEWA Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üyelik başvurusunda bulunan tüm adaylar, UCLG-MEWA’nın ve Dünya Teşkilatı’nın misyonunu, değerlerini ve amaçlarını desteklemeyi, teşvik etmeyi ve bunlara bağlı kalmayı taahhüt ederler.

(Madde 18): Üyelik şartlarını haiz bir başvuru sahibi, başvurusunu doğrudan UCLG-MEWA’ya yapar. Başvuru UCLGMEWA Yönetim Kurulu ve Konseyi’nin kararıyla sonuçlandırılır, gerekenler de kesinleşmek üzere UCLG Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.