Neden Üye Olunmalı?

Yerel yönetimler, etkin bir belediyecilik için şehirciliğe dair uluslararası gelişmeleri takip etmek, kendi seslerini küresel arenada duyurmak, sınırları aşan ortaklıklar geliştirmek ve kapasitesini artırmak zorundadır.

Bu doğrultuda UCLG-MEWA;

  • Bölgeden ve tüm dünyadan yerel yönetimlerle ve uluslararası kuruluşlarla ortaklık kurma, iş birliği geliştirme, ortak etkinlik yapma veya kardeş şehir modellerini kullanma imkânlarını üyelerine sunar.
  • Yeni Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi küresel gündemleri yerelleştirerek belediyelerin istifadesine sunar.
  • UCLG Dünya Teşkilatı’nın yönetim organları ve Birleşmiş Milletler platformları vesilesiyle yerelin sesini, uluslararası düzeyde duyurur.
  • Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip edip yerel yönetimlere ulaştırarak, projelerde yerel yönetimlerle paydaş olarak ve proje yazım sürecine destek olarak yerel yönetimlerin proje odaklı kalkınmasına destek olur.
  • Süreli ve süresiz yayınları, eğitimleri, çalıştayları, panelleri ile yerel yönetimler için bir bilgi kaynağı ve öğrenme merkezi olarak işlev görür.
  • Çeşitli konulara ayrılmış 6 komitesi aracılığıyla, belediyelere ilgili oldukları alanlarda kapasite geliştirme imkânı sunar.