LÜBNAN CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARETİ


UCLG-MEWA’nın diplomatik misyonlar nezdinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bir sonraki durağı Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu oldu. Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mounir Anouti’yi makamında ziyaret eden UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Teşkilatın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. 9-10 Temmuz 2019 tarihli UCLG-MEWA Kongresi sonrasında teşkilatın başkanlığının Lübnan’a geçmesi nedeniyle yapılan ziyaret, ülkedeki tüm yönetim kademeleri ile kurulacak işbirliği açısından önem taşıyor. Genel Sekreter Duman ve Başkonsolos Anouti arasında yapılan görüşme bu manada 2019-2022 döneminde teşkilatın Lübnan özelinde artması beklenen etkisine önemli bir zemin oluşturuyor.

UCLG-MEWA tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen projenin bulguları, yapılan görüşmenin bir diğer konusu oldu. Başkonsolos Anouti’nin de görüşleri doğrultusunda benzeri bir projenin Lübnan’da uygulanması, teşkilatın gelecek çalışmaları arasında yerini aldı.

Comments are disabled