MEWA BÖLGESİ ERİŞİLEBİLİR TURİZM ÇALIŞTAYI GİRNE’DE DÜZENLENDİ

Mevcut literatüre katkı sağlamak,  iyi uygulamalar yoluyla şehirlerin karşılıklı öğrenmesini teşvik etmek ve şehirlerin kapsayıcılık bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı, 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında,  aynı zamanda UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı olan Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İlk günün açılış oturumunda yer alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, halka doğrudan temas eden yerel yönetimlerin dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde politika üretmesi gerektiğini vurguladı. Aynı oturumda söz alan UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kapsayıcı ve erişilebilir kentlerin tesisinde kentteki tüm paydaşların ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Akabinde, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie ise “Kapsayıcı ve erişilebilir bir şehir, herkesin ayrım gözetmeksizin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olanaklara tam olarak katılabileceği bir şehirdir. Bu nedenle erişilebilir turizm sadece engellilere değil, tüm topluma fayda sağlayacaktır” sözleriyle erişilebilir şehirlerin önemine dikkat çekti.  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise çalıştayın önemine ilişkin olarak, eğitimin erişilebilir olmasını için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Oturumun son konuşmasını gerçekleştiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin engelliler, yaşlılar ve aileler de dahil olmak üzere herkes için erişilebilir bir destinasyon haline getirmeye verdiği önemi ve herkes için eşit olanaklar sağlamaya yönelik adımlar atma kararlılığına odaklanan konuşmasını gerçekleştirdi.

MEWA Bölgesi’nden İyi Uygulamalar ve Deneyim Paylaşımı isimli ikinci oturumda, ilk olarak Engelsiz Yaşam Derneği’nden Mürşide Ciğerlioğlu, görme engelliler olarak beklentilerinin rezervasyondan ulaşıma, kayıttan yemeğe kadar konaklamanın her aşamasının görme engellilerin erişebilirliğini gözeterek tasarlanması gerekliğini belirterek çağrıda bulundu. Daha sonra söz alan Girne Belediyesi Kent Estetiği Şube Amiri Özge Sener, turizmin hem yerel hem de küresel düzeyde etkilerini göz önünde bulundurarak, erişilebilir turizme yönelik adımların bu inanç ile atılması gerektiğine işaret etti. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nden Mehmet Ender Ökten ise otellerdeki düzenin erişilebilir olmasının önemli olduğunu ancak aşırı ilginin herkes için rahatsız edici olduğunu belirterek gereken hassasiyetin ölçütü üzerinde açıklamalarda bulundu. Accessable Jordan’ın CEO’su Hekam Qusous yardım istendiğinde tüm yerel yönetimlerin gerekli desteği sağladığını ancak asıl meselenin, bu çalışmaların yardım istenmeden önce yapılması durumuna hassasiyetle vurguladı. Son olarak, EngelsizSeyyah.com internet sitesinin kurucusu olan Levent Karagöz, turizm sektöründe hizmet veren şirketlerin, yasal boşluklardan yararlanma düşüncesinde olmadan, herkes için erişilebilir olanaklar sağlama sorumluluğundan kaçınmaması gerektiğini içeren konuşmasıyla oturumun ilk grubu sonlandırdı.

MEWA Bölgesi’nden İyi Uygulamalar ve Deneyim Paylaşımı oturumunun ikinci grubu, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. II. Grup konuşmalarında yer alan, El Halil Belediyesi Turizm Daire Başkanı Murad Tamimi, tarihi eserlerle dolu olan bölgelerinde gerek görme gerek işitme gerekse de hareket etme konusunda engeli bulunan bireylerin tümünü kapsayan ve turizm alanlarını herkes için erişilebilir kılan çalışmalarından söz etti. Daha sonra söz alan Eşpedal Başkanı Fatih Söylemez, gerçekleştirdikleri şehirlerarası bisiklet yolculukları ve kamplarla, engelli ve engelsiz bireylerin birlikte neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve dezavantajlı bireylere yönelik yanlış algıları değiştirdiklerini ifade etti. Grubun son konuşmacısı olan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, KKTC’de 2017 yılı itibariyle 5601 kayıtlı engelli bulunduğunu, turizmin KKTC ekonomisinde yaşamsal bir önem taşımasına karşın, hiçbir otelin engellilerin denize girmesini sağlayacak altyapısı olmadığının altını çizdi.

Günün son oturumu olan, Üst Düzey Panel’in açılış konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri, yaklaşık 1 milyar insanın dezavantajlı birey kategorisinde sayıldığı dünyada engelli bireylerin yalnızca seyahat boyunca değil, gündelik yaşamda karşılaştığı tüm engellerin de kaldırılması gerektiği söyleyerek konuşmasını tamamladı. Ana Tema Konuşması’nda, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin eşsiz kültürel ve tarihi varlıklara sahip olduğunu ve bunların tam olarak değerlendirilebilmesi için kentlerin erişilebilir kılınmasının olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Daha sonra söz alan Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yerel yönetimlerin engelli bireylerin erişilebilirlikle ilgili gereksinimlerini karşılayabilmesi için öncelikle güçlü bir kurumsal yapıya kavuşması gerektiğine dikkat çekti. AMF Genel Sekreteri Goshtasb Mozafari ise sorumlu kent planlamasının göz ardı edilmesi nedeniyle engelli insanların kentsel yaşama erişiminin kısıtlı kaldığını ve bunun da kentin turistik çekiciliğini azalttığını belirtti. Akabinde, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılması ve turistik alanları gezmesi için yaptıkları çalışmaları tanıtıp, engelli bireylerin yerel düzeyde siyasi temsiliyetini güvence altına almak için attıkları adımları anlattı. Turizm Komisyon Başkanı olarak Balıkesir Büyükşehir’i temsilen katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da turizm değeri olabilmek için öncelikle kentsel planlamanın doğru yapılması, hangi unsurların öne çıkarılacağının belirlenmesi ve turistik etkinlikte bulunacak kent sakinlerine gerekli eğitimin verilmesi gerektiğinden söz etti. Son olarak, Eyyübiye Belediyesi temsilcisi Emre Dilek, Şanlıurfa’nın topraklarında barındırdığı tarihi ve turistik alanlardan söz edip, erişilebilirliğin küresel ve ulusal boyutlarına değindi. Oturumun ardından, günün son etkinliği, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Âdem Kuyumcu tarafından Engelsiz Turizmde Ulaşım, İletişim ve Erişim konulu eğitimi verildi.

MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı’nın ikinci ve son günündeki panelin ilk oturumu, Girne Belediyesi Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Nidai Güngördü moderatörlüğünde “Kültür Turizminde Erişilebilirlik” oturumu ile gerçekleştirildi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale Özgit, bir noktaya ulaşım sağlansa bile kaynaklara erişim kısıtlı kaldığı sürece o destinasyonun turistik çekiciliğinin olamayacağına dikkat çekti. Saida Belediye Meclis Üyesi Mohamed Al Baba, Saida’nın tarihsel derinliğine ve doğal zenginliğine ilişkin bilgi ve görselleri katılımcılarla paylaştı ve engelli bireylerin denize erişimi başta olmak üzere, erişilebilirlik kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Son olarak, Ürdün Yerel Yönetimler Bakanlığı Yerel Kalkınma Danışmanı Rakez Al Khalyleh, Ürdün’de dünyanın her yerinden turistleri kendisine çeken turistik değerlerine herkesin eşit bir biçimde erişebilmesi için pek çok ortaklık ve iş birliği ile çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Panel’in Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler isimli ikinci oturumu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ercan moderatörlüğünde, Dr. Hasan Köşker, Dr. Makbule Civelek ve Dr. Taner Dalgın’ın erişilebilir turizm konusuna getirdikleri farklı bakış açıları ile tamamlandı.

Çalıştay’ın son etkinliği, Prof. Dr. Mehmet Onur Gülbahar’ın moderatörlüğünde “İşletmelerde Erişilebilirlik”; Prof. Dr. Zehra Altınay Gazı̇’nin moderatörlüğünde “Erişilebilirlik Altyapısı ve Yönetişimi” ve Fatih Söylemez’in moderatörlüğünde “Ulaşılabilir Destinasyonlar” isimli yuvarlak masa toplantılarıyla sonlandırıldı.

Eğitimlerden, sunumlardan, panellerden ve yuvarlak masa Toplantılarından oluşan ve 2 gün süren çalıştayda, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, merkezi yönetim yetkilileri, uluslararası kuruluşları, akademisyenler ve turizm sektörü temsilcileri bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleşen panellerden ve yuvarlak masa toplantılar sonrasında, şehirlere yönelik “Erişilebilirlik Rehberi” hazırlanması için çalışmalara başlandı.

Comments are disabled