MEWA Bölgesi’nde “Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi”


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 5. Kongresi çerçevesinde düzenlenen “Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi”, merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.

“Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi”, UCLG-MEWA, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde 20 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep’te gerçekleşti. Zirvede aynı zamanda WALD’ın yürütmüş olduğu “Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi”nin de açılış töreni yapıldı.

Zirve’nin açılışında konuşma yapan, UCLG-MEWA Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; “Son 5 yıldan beri yaşadığımız, komşularımızın yaşadığı bu drama, bu iç savaşa, çocukların o gözündeki gözyaşına, annelerimizin çocuklarını kaybetmesine, çocukların annesiz, babasız kalmasına dayanmak mümkün değil. Biz hiç bir zaman ‘hesabi’ bir şekilde olaylara bakmadık. Hep hasbi ve insani olarak olaylara bakıp, tarihten aldığımız ilhamla, inancımızın, medeniyetimizin bize verdiği mesajı yerine getirdik. ’Veren el alan elden üstündür, komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla komşularımıza, darda kalmışa, yetime, yaşlıya kapımızı, soframızı, gönlümüzü açtık” dedi.

 

Uluslararası Toplum daha kapsamlı bir strateji uygulamalı”

UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman; tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan göçün, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle yakın ve yoğun etkileşim içerisinde olduğunu ve bu anlamda, medeniyetlerin göçle şekillendiğini vurgulayarak; “Göçün kontrolden çıkması engellenerek, insanların ana vatanlarında, refah ve istikrar içinde yaşamasını sağlamak durumundayız. Ülkeler arasında göç ederek bu ülkeleri birbirine bağlayan, kardeşlikleri, dostlukları pekiştiren herkes, aslında insanlığın ortak kültürüne de büyük bir katkı sağlamaktadır.” dedi.

 

Duman ayrıca uluslararası toplumun Suriyeli ve diğer sığınmacılara yönelik maddi yardımın da ötesine geçen, daha kapsamlı bir strateji uygulamaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Daire İşler Başkanı Ege Erkoçak da; göç ve mülteciler konusunda, Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğun öneminden bahsederek, “Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi”nin bu anlamda oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

 

‘‘Suriyeli Göçmen Akını ile Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için  Finansman ve Çok Aktörlü İşbirliği’’

Konuşmaların ardından; moderatörlüğünü AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak’ın yaptığı ‘‘Suriyeli Göçmen Akını ile Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Finansman ve Çok Aktörlü İşbirliği’’ konulu ilk panelde; çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul eden belediyelerin, göçmen akını ile baş etmeleri için geliştirilen programlarla, bu belediyelere finansman sağlamaya yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, BM Habitat Proje Destek Sorumlusu Lady Habchy, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirel, Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleç, Fransa Belediyeler Birliği Orta Doğu Proje Sorumlusu Simone Giovetti ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy panelde bu alanda yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini paylaştılar.

‘‘Suriyeli Göçmenler Krizi: MEWA Bölgesi’nde Kentsel Göçü Anlamak için Bir Fırsat mı?”

Zirvenin ‘‘Suriyeli Göçmenler Krizi: MEWA Bölgesi’nde Kentsel Göçü Anlamak için Bir Fırsat mı?” konulu ikinci oturumu, UCLG-MEWA Proje Koordinatörü Adrien Licha moderatörlüğünde; Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Akdeniz Entegrasyon Merkezi Müdürlerinden Janette Uhlmann, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadıeh, Uluslararası Göç Teşkilatı Proje Uzmanı Meral Açıkgöz ve UNDP Saha Yetkilisi Murat Akbaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Oturumda, Suriyeli Göçmenler ekseninde şehirlerdeki göç yönetimi tartışıldı.

 

‘‘Kültür ve Gastronomi kapsamında Sürdürülebilir Kentleşme’

Merit Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Reha Arar moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvenin son oturumunda, ‘‘Kültür ve Gastronomi kapsamında Sürdürülebilir Kentleşme’’ konusu ele alındı.

Oturumda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Çalıştayı Başkanı Tülin Ersöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Lübnan Belediye Meclis Üyesi Khaled Tadmori ve Dünya Vatandaşlar Örgütü Başkanı (WCO) Temsilcisi Young Hoon Kwaak, Alanya Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Sevda Erdoğmuş, Yazar Anissa Helou, Yazar Aylin Oney Tan, Danışman Dr. Mehmet Ragıp Güzelbey yaptıkları sunumlarla, Kültür ve Gastronomi kapsamında Sürdürülebilir Kentler oluşturulması fikrine katkı sağladılar.

Comments are disabled