MEWA BÖLGESİNDE ÜYELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ZİYARETLERİ


UCLG-MEWA koordinasyonunda düzenlenen toplantılar ve saha ziyaretleri kapsamında, UCLG-MEWA ve Gebze Belediyesi Pendik Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesine 9 Ocak 2024 tarihinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA üyelerinin iş birliğini artırma kapsamında düzenlenen toplantı ve saha ziyaretlerinde Pendik Belediyesi Proje Ofisi ve Sultanbeyli Belediyesi Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi ziyaret edildi. Üç ilçe belediyesi, istihdam, gençlik çalışmaları ve proje alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili olarak tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir araya geldi.

PENDİK BELEDİYESİ PROJE OFİSİ

Pendik Belediyesi Proje Ofisi ziyareti’nde, Pendik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden Rüveyda Güzel Özdemir, sanayi ve hizmet sektörüne kalifiye eleman yetiştirme ve istihdam sağlama amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesine başlandığını dile getirdi. İSTKA gibi kalkınma ajanslarının bölge planlaması yaptıklarını belirtti.

Diğer yandan, Pendik Belediyesindeki proje ekibinin geniş yelpazedeki konularla ilgilendiği belirtilirken, 2006 yılından bu yana ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirdikleri ve 58 projeden hibe alındığı ifade edildi.

Toplantının devamında, Ulusal Ajans projelerine başvurular, Erasmus+ spor alanındaki hibe alma başarısı, ESC projeleri ve devam etmekte olan 8 projenin detayları paylaşıldı.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK GELİŞTİRME MERKEZİ

Sultanbeyli Belediyesi Dijital Dönüşüm Ofisi ziyareti kapsamında Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası projelerde izlenen yol haritasını ele alan bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün geçmişinin yanı sıra, birimin hedefinin belediye içinde kurumsal gelişimi desteklemek olduğu ve vizyonunun birimlere rehberlik etmek amacını taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Çalışma alanları arasında stratejik yönetim, istatistik ofisi, araştırma ve raporlama, proje geliştirme ve yazma, projelerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ofis, iyi yönetişim ofisi ve kültürel mirasın korunması gibi konuların da yer aldığı belirtildi.

Aktaş, projelerin hazırlanması için veri toplamanın önemine vurgu yaparak, her proje için ayrı ayrı veri toplamak yerine tüm alanlarla ilgili yıllık olarak veri toplamanın daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Literatür taramasının projeler için önemli olduğunu ifade eden Aktaş, anketler ve odak grup görüşmeleri ile de veri toplandığını söyledi. Aktaş bununla beraber, belediyenin bu çalışmayla aynı hedefe yönelik farklı verileri bir araya getirerek “karar destek mekanizması”nı oluşturmayı amaçladığını belirttiı. Sultanbeyli Belediyesinin uyguladığı projelere de değinilen sunumda, toplamda 27 projenin uygulandığı ve ESC50 Kalite Sertifikası’nın alındığı bilgisi paylaşıldı.

Comments are disabled