MEWA’da SKA’ları Yerelleştirmek için Desentralize İşbirliği

Bu Rapor, askeri çatışmalar ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle ülkelerin karşılaştığı zorluklar bağlamında Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nin çeşitli ve değişken özelliklerini tartışmakta ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve SKA’ları yerelleştirmek için Desantralize İşbirliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Comments are disabled