Kongre

UCLG-MEWA Genel Kurulu, UCLG-MEWA’nın en üst düzey organıdır. Teşkilatın genel politikaları, yönlendirilmesi ve gözetimi konusunda yetkili ve görevlidir.

UCLG-MEWA Genel Kurulu; olağan olarak, UCLG Dünya Kongresi ile aynı yıl içerisinde ve Nisan/Mayıs aylarından birinde UCLG-MEWA Konseyi’nin uygun göreceği yerde toplanır. Genel Kurul; Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hâllerde veya UCLG-MEWA üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.