Konsey

UCLG-MEWA Konseyi, UCLG-MEWA’nın başlıca politika oluşturma organıdır. UCLG-MEWA’nın temel politikaları ile ilgili kararları alır ve Genel Kurul’un belirlediği genel politikaların uygulanmasını sağlar.

UCLG-MEWA Konseyi, yılda bir kez Ekim/Kasım’da Başkan’ın çağrısı veya üyelerinin asgari üçte birinin talebi üzerine, olağanüstü toplanabilir.