Yönetim Kurulu

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu, UCLG-MEWA Genel Kurulu ve UCLG-MEWA Konseyi’nin kararlarını ve önerilerini ve UCLG-MEWA Konseyi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. UCLG- MEWA’nın idari ve mali yönetimi konusunda genel yetkili ve görevlidir. UCLG-MEWA Konseyi ve UCLG-MEWA Genel Kurulu’nun toplantılarını hazırlar.