Tematik Toplantılar

UCLG-MEWA yerel yönetimlerin ve yerel yönetim ağlarının faaliyet alanlarına giren konularda tematik programlar düzenlemektedir. Bu programlar aracılığıyla UCLG-MEWA;

  • Üyelerini ve alanında uzman kurumları bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturmakta,
  • Proje bazlı işbirliklerini kolaylaştırmakta,
  • Karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmekte,
  • Üyelerinin kapasite gelişimini desteklemektedir.