Yıllık İstişare

UCLG-MEWA Yıllık İstişare; üyelerin ve diğer ortakların, önceki yılın faaliyetlerini takip etmek, faaliyet planlarını etkin bir şekilde uygulamak ve yeni stratejiler belirlemek için yıllık olarak bir araya geldiği bir toplantıdır.

Üyeler ve diğer paydaşlar arasında etkileşime olanak sağlamayı amaçlayan Yıllık İstişare, 2018 yılından bu yana, üç kere gerçekleştirildi. Yıllık İstişare Toplantısının ilki 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da, ikincisi ise 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. COVID-19 nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamayan toplantı, 2022 yıllında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ve ev sahibiliği ile geri döndü. UCLG-MEWA Yıllık İstişare 2022, ‘Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak’ temasıyla 13-14 Şubat tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.