MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER KONFERANSI


GIZ QUDRA Projesi kapsamında 24 Mayıs 2017 tarihli Mülteci Dostu Belediyeler Konferansı başladı. Konferansa yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilci katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Osman Hacıbektaşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti, GIZ Ülke Direktörü Carl F. Taestensen, Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Gitmez yaptı.

Açılışta konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, yerel yönetimlerin göç konusundaki görünürlüğünün ancak 2014’ten sonra ortaya çıktığını belirtirken, MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin bu anlamda hangi durumda olduklarını açıkladı. Duman, göç konusunda bölgedeki çalışmaları destekleyici bir öneri olarak da, “Bizler de bölgemizin tüm belediyelerinde göç birimlerinin kurulmasının yanı sıra, Kent Konseyleri bünyesinde de mülteci komiteleri gibi yapıların kurulmasını arzu ediyoruz” dedi.

Konferans kapsamında belediyeler için olası işbirliği fırsatları değerlendirilirken aynı zamanda “karşılaşılan zorluklar ve iyi uygulamalar”, “başarılı stratejiler ve yenilikçi düşünceler” ile “ileriyi düşünme ve hazırlıklı olma” konularında paneller düzenlenecektir. Panellerin ardından ise projenin bundan sonraki aşamaları ele alınacaktır.

Comments are disabled