MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELERE YÖNELİK SOSYAL UYUM KONULU ÇALIŞTAY


 

Connective Cities, GIZ-Qudra ve UCLG-MEWA, 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, “Orta Doğu’da Ev Sahibi Topluluklar için Belediyeler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı”  kapsamında bir çalıştay gerçekleştirdi. “Mülteci Dostu Belediyelerin Mültecilerin Entegrasyonuna ve Sosyal Uyumuna Yönelik Seçenekleri” temasıyla düzenlenen çalıştayda, Türk ve Alman belediyelerden 47 temsilci bir araya geldi.

Etkinliğin açılış oturumunda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Yaşar, mültecilerin ev sahibi topluluklar ile sosyal uyumunun önemine ve bu entegrasyonun beraberinde getirebileceği faydalara değindi. Oturumun bir diğer konuşmacısı olan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, yerel yönetimlerin öncelikli hedeflerinden birinin, mültecileri sosyal içerme politikalarının oluşum süreçlerine dahil etmek olduğunun altını çizdi.

Connective Cities ve GIZ Danışmanı Ingrid Rösner ve Qudra Program Direktörü Günther Taube ise, Connective Cities ve GIZ Qudra’nın mültecilerin entegrasyonuna yönelik çalışmalarını paylaşarak Türk ve Alman uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çektiler. Oturumda konuşan Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ise, belediyelerin mülteci yönetimindeki önemli rolünün altını çizdi ve yerelin mültecilerle iletişime geçmede en iyi ve etkili katman olduğunu vurguladı.

 

Entegrasyon ve sosyal uyumu güçlendirmede karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerine karşılıklı öğrenme diyalogu sunmak amacıyla Türk ve Alman belediye temsilcilerinin bir araya geldiği bu üç günlük etkinlik, çalıştaylar boyunca uygulanan katılımcı metodoloji ile birlikte, aktif ve yoğun katılımla devam etti. Bu kapsamda, poster sunumları, tartışma platformları ve karşılıklı istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu metodolojiden hareketle, etkinlik boyunca 6 somut proje fikri geliştirildi ve bu görüş ve öneriler etkinliğin genel oturumunda değerlendirildi. Bu proje fikirlerinin geliştirilmesinde, belediye düzeyindeki mevcut uzmanların uzmanlıklarından büyük ölçüde yararlanıldı. Bu durum, eleştirel yaklaşımı geliştirdi ve dolayısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını kolaylaştırdı. Alman ve Türk belediyeler arasında geliştirilen bu proje fikirlerinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla desteklenebileceği ve Orta Doğu İnisiyatifi’nin finansmanı ile uygulanabilecek bir ortak projeye dönüşebileceği ifade edildi. Ayrıca çalıştay kapsamında, UCLG-MEWA, Adana Büyükşehir Belediyesi ve GIZ tarafından yürütülen, “Göçmen ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme” Projesi, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Almanya belediyelerine tanıtıldı.

Çalıştayın sonunda katılımcılar Engelliler Sarayı’nı, Kadın ve Aile Kültür Merkezi’ni ve WALD’ın yürüttüğü bir proje kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından oluşturulan Mülteci Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Connective Cities temsilcileri tarafından, etkinliğin ikinci safhasının 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, “mültecilerin entegrasyonu ve sosyal uyum” temasıyla Almanya’da düzenleneceği duyuruldu.

Comments are disabled