ORTA DOĞU VE BATI ASYA’DA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KİTABI ÇIKTI!


Çocuk işçiliği sorununa dikkat çeken yeni kitabımızı tanıtmaktan gurur duyarız: Orta Doğu ve Batı Asya’da Çocuk İşçiliği: Yerel Yönetimler için Küresel Gündemler Işığında Bölgesel bir Analiz.

Bu kapsamlı çalışma, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ve Politika Uzmanı Yehia Ibrahim tarafından kaleme alınmış olup, bölge yerel yönetimlerinin çocuk işçiliği ile mücadelede üstlenebileceği rollerin altını çiziyor. 

Kitap, çocuk işçiliğinin tarihsel gelişiminden başlayarak, güncel durumunu ve özellikle Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki etkilerini detaylı bir şekilde analiz ediyor. İlgili bölgedeki ülkelerin çocuk işçiliği ile ilgili yasal düzenlemelerini de içeren bu eser, akademik bir çalışma olmasının ötesinde, yerel yönetimlere somut eylem önerileri sunan pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.

UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu-Sneineh, eserin takdiminde çocuk işçiliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir insan onuru ve hakları meselesi olduğuna dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için alabilecekleri önlemleri vurgulayan bu kitap, bölgedeki yerel yönetimlerin bu alanda yapabileceği çalışmalar için bir yol haritası sunuyor.

Orta Doğu ve Batı Asya’da Çocuk İşçiliği kitabı, çocuk işçiliği sorununa dair farkındalığı artırmak ve yerel yönetimlerin bu konuda daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Comments are disabled