Orta Doğu ve Batı Asya’daki Yerel Yönetimlerden İklim Eylemi

Bu veri kitapçığı, söz konusu yerel yönetimlerin dirençli ve düşük karbonlu bir geleceğe doğru kaydettikleri ilerlemeyi özetlemektedir.

Comments are disabled