ORTA DOĞU VE BATI ASYA’DAN DİRENÇLİLİK VAKA ÇALIŞMALARI


UCLG, yakın zaman önce UCLG-MEWA ve Making Cities Resilient (MCR) 2030 iş birliğinde, çeşitli Orta Doğu ve Batı Asya ülkeleri ve şehirlerinde “Dirençlilik” üzerine yürütülmüş örnek vaka çalışmalarından oluşan bir derleme yayınladı.

“Orta Doğu ve Batı Asya’dan Dirençlilik Vaka Çalışmaları” adlı yayın, bölgede dirençlilik oluşturulmasına kavramsal bir anlayış getirerek, Türk ve Arap kentlerinde yürütülmüş Afet Risk Azaltma (ARA) ve dirençlilik oluşturma çalışmalarının başarılı örneklerini sunmayı amaçlamaktadır.

Hâlihazırda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapan Halep Eski Belediye Başkanı, Maan Chibli ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arş. Gör. Reyhan Çetin, yayına katkı sağlayan isimler arasında. Çeşitli alanlara ve farklı hasar çeşitlerine odaklanan vaka çalışmalarında, büyük metropol şehirlerden tutun da nispeten küçük ilçe belediyelerine kadar birçok belediyeden örneklere yer verilmiştir.

Söz konusu vaka örnekleri, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in (UCLG) UNDRR ve UN-Habitat iş birliğinde geliştirilen Dirençlilik Öğrenme Modülü kapsamında bir araya getirilmiştir. Vaka örneklerinin bölgede daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir ve anlaşılabilir olması adına, UCLG-MEWA, bu modüllerin Türkçe ve Arapça dillerine çeviri ve uyarlamasını gerçekleştirmiştir. Söz konusu rehberlerin esas alınarak hazırlanabileceği eğitim ve seminerlerin zenginleştirilip organize edilmesini kolaylaştıracak modeller geliştirilmiş, bahsi geçen vakalar modüllerin farklı bölümleri ve dersleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu yayın, Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinde dirençlilik oluşturma ve ARA konularına ilişkin bilgi edinmek isteyenlerin yararlanabileceği kıymetli bir kaynak oluşturmaktadır.

Comments are disabled