SKA YERELLEŞTİRME VE ANAAKIMLAŞTIRILMA EĞİTİMİ


T.C Sayıştay Başkanlığı ve BM Türkiye Temsilciliği tarafından “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın Yerelleştirilmesi Anaakımlaştırılması & Entegrasyonu Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Webinar kapsamında düzenlenen “SKA’ların Yerelleştirilmesi” oturumunda UCLG-MEWA’yı temsilen Genel Koordinatör Salim Korkmaz ana tema konuşmacısı olarak yer aldı.  Konuşmasına UCLG-MEWA’nın teşkilat yapılanması, faaliyet alanları ve güncel çalışmalarından bahsederek başlayan Korkmaz, daha sonrasında ise SKA’ların yerelleştirilmesi üzerine katılımcılara eğitim verdi.

SKA’ların yerelleştirilmesi, belediyeler düzeyinde anaakımlaştırılması ve finansmanı, SKA’ların ulusal öncelikleri ve stratejilerine uyumu, bölgesel ve küresel iyi uygulamalar gibi konulara temas eden Korkmaz, SKA’lara yönelik odaklanma, seslendirme ve yerelleşme‘den oluşan üç aşamalı bir stratejinin benimsenmesi hususuna değindi. Ayrıca, eğitim kapsamında,“SKA’lar nasıl oluşturuldu?”; “Yerelleşmeden ne anlamalıyız?” ve “SKA’ların yerel yönetimler açısından önemi nedir?” gibi sorular cevaplandırıldı.

UCLG-MEWA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi yayını katılımcılarla paylaşılarak, proje kapsamındaki belediyelerin faaliyetlerinin hizalanması ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Son olarak, eğitimde Türkiye’nin ilk VLR çalışma örnekleri olan İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu 2021 ve Sultanbeyli 2030 Gündemi‘nden de örnekler sunuldu.

Comments are disabled