SKA’LARIN YERELLEŞTİRİLMESİ GİRNE EĞİTİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Programı: Yerelleştirme&İzleme, 18-19 Ekim 2021 tarihinde Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

VLR sürecinin içerik ve kapsamı hakkında belediyenin birim yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve hazırlanacak raporun belediye hizmetlerine ve kentin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne sağlayacağı katkı bağlamında farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimde,  UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, sürdürülebilir kalkınma amaçları,  binyıl kalkınma hedefleri, gönüllü yerel değerlendirme raporları gibi önemli kavramların kuramsal ve tarihsel arka planına ilişkin sunum bir gerçekleştirdi.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ve izlenmesine yönelik düzenlenen eğitim boyunca,  SKA’ların sunduğu çerçeve hem teorik hem de yereldeki çalışmalar bağlamında ele alındı. Eğitimde, Girne Belediyesi birim amirleri ile birlikte belediyenin proje ve faaliyetleri SKA’lar ile hizalandı.  Eğitim sonrasında gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise birim amirlerinden SKA’lara uygun bir proje üretmeleri istendi. 

Eğitimin ardından hazırlanacak olan sonuç belgesi ile belediye hizmetlerinin 2030 Gündemi çerçevesinde hangi alanlarda yoğunlaştığına dair veriler elde edilmiş olacak.

 

Comments are disabled