SKA’LARIN YERELLEŞTİRİLMESİ SULTANBEYLİ EĞİTİM PROGRAMI


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerel Düzeyde İzlenmesi: Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları Eğitimi Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Belediyesi’nin başlatmış olduğu VLR sürecinin içerik ve kapsamı hakkında belediyenin birim yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve hazırlanacak raporun belediye hizmetlerine ve ilçenin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne sağlayacağı katkı bağlamında farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitim ilk olarak açılış konuşmaları ile başladı. 

Açılış oturumunda söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yerel yönetimlerin hazırladığı Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporlarını önemsediklerini belirtti.  Duman ayrıca Sultanbeyli Belediyesi ile de 2020’den bu yana, aktif biçimde VLR hazırlık çalışmalarını yürüttüklerini ve bu kapsamda oluşturulan Danışma Kurulu ile de ilçenin hedefleri, öncelikleri, avantajları, dezavantajları, faaliyetlerinin SKA perspektifinden ele alındığını ve Türkiye’den çıkacak ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nun altyapısı hazırlandığını vurguladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise açılıştaki konuşmasında Sultanbeyli Belediyesi olarak, ‘’Küresel düşün, yerel hareket et!’’ perspektifini benimsediklerini; stratejik planlarını oluştururken ve faaliyetlerini belirlerken küresel amaçları yol gösterici olarak kullanma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Keskin ayrıca, UCLG-MEWA koordinatörlüğünde gerçekleştirdikleri eğitim programının, önemine değinerek belediyenin tüm müdürlüklerinin yürüttükleri çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmaya yaptıkları katkıları daha net şekilde fark edeceklerini,  faaliyetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi vizyonuyla hareket etmelerini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sunumuna geçildi. Burada arka plan belgeleri ve amaçlar ile hedefler konularına değinildi. Daha sonra eğitim programının “İnteraktif Grup Çalışması” kısmına geçildi. Eğitim Sultanbeyli VLR Raporu Hakkında Bilgilendirme yapılarak sona erdi.

Comments are disabled