SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI


 

“Orta Doğu'da Ev Sahibi Topluluklar için Belediyeler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı” ile Qudra Programı çerçevesinde iki günlük bir teknik gezi ve bu çalışmayı takiben iki günlük proje çalıştayı düzenlendi. Etkinlik, UCLG-MEWA, GIZ-Qudra ve Connective Cities ortaklığıyla, 12-15 Şubat 2019 tarihlerinde, Almanya’da gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştay, 8-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen çalıştayın devamı niteliğinde düzenlendi. İstanbul’daki etkinlikte, Türk ve Alman belediyelerden uzmanlar teknik bilgi alışverişinde bulunmuş ve proje fikirleri geliştirmişlerdi. Bu katılımcılar arasından belirlenen Türk Belediyeler, proje fikirlerini sunmak ve Alman belediye temsilcileri ile birlikte ilgili projelerin detaylandırılması ve uygulanması konusundaki çalışmaları görüşmek üzere Almanya’ya davet edildi.

Söz konusu, etkinlik iki günlük bir çalışma ziyareti ile başladı. Ziyaretin ilk durağı, mültecilerin kendilerini sığınmacı olarak kaydettikleri “Berlin Devlet Mülteci İşleri Ofisi” oldu. Burada katılımcılar Almanya'daki sığınma süreci hakkında bilgi edindiler. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılar; Mahalle Merkezi Schöneberg’de bir sunuma katılım sağladılar. Kadınlar, çocuklar ve yaşlı mülteciler için sağlanan hizmetler hakkında bilgilendirildikten sonra, Yetişkin Eğitim Merkezi (Volkshochschule / VHS) tarafından sunulan dil kursu hakkında bilgilendirildiler.

Çalıştay’ın ikinci bölümü önceki faaliyetlerin tanıtımı ve değerlendirmesiyle başladı. Türk ve Alman belediyeler arasında karşılıklı değerlendirmeden sonra, gelecek adımlar için net bir yol haritasına oluşturmak için projenin müştereken uygulanmasına yönelik çalışma metodolojisinin detayları, taslak öneri ve bir eylem planının geliştirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

Proje çalıştayının amacı, proje odaklı ortaklıkların başlangıç noktası olabilecek somut proje fikirleri geliştirmekti. Bu metodolojiye dayanarak, sekiz somut proje fikri geliştirildi ve bu fikirler çalıştay’ın sonunda sunularak tartışıldı. Bu proje fikirlerinin geliştirilmesinde, belediye temsilcisi uzmanların görüş ve önerilerinden faydalanıldı. Bu durum, eleştirel fikirlerin ortaya konması ve dolayısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını kolaylaştırdı.

GIZ-Qudra, proje fikirlerinin nihai teklifinin hazırlanmasının ardından söz konusu aşamayı tamamlayacak. Alman ve Türk belediyeler arasındaki bu proje fikirlerinin, ortak projeler ve Orta Doğu Girişimi'nin finansal araçları aracılığıyla uygulamaya yönelik fonlar ile ilerleyen süreçlerde desteklenmesi söz konusu. Detaylar için UCLG-MEWA Newsletter’ı takip etmeye devam edin.

Comments are disabled