SOSYAL UYUM VE BELEDİYELER ÇALIŞTAYI ANKARA’DA DÜZENLENDİ


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 21-22 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara The Green Park Hotel’de Sosyal Uyum ve Belediyeler Çalıştayı: Zorluklar, Olanaklar ve Geleceğe Bakış başlıklı etkinlik düzenlendi.

TBB Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella ve Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok’un açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte “yabancılar ve ulusal mevzuat”, “sosyal uyum ve belediyelerin tecrübeleri”, “çok kültürlü ortamlarda iletişim”, “proje ve finansman kaynaklarına erişim”, “kent konseyleri ve katılımcı yaklaşım” ve “sosyal uyum ve SKA’lar” gibi birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Belediye Hizmetleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı oturumda UCLG-MEWA Proje Asistanı Muhammed Furkan Çalışan tarafından SKA’ların yerel düzeyde izlenme mekanizması olan Gönüllü Değerlendirme Raporları (VLR’ler) ve sosyal uyum ilişkileri konusunda sunum yapıldı. SKA’lar ve arka planı hakkında katılımcılar kısaca bilgilendirdikten sonra VLR’lerin özellikleri ve faydaları katılımcılar ile paylaşıldı. Özellikle MEWA bölgesinde Amman ve Sultanbeyli Belediyelerinin VLR’lerinin mültecilere vermiş olduğu öneme vurgu yapıldı. VLR’lerin şehirlerin sosyal uyum çalışmalarını ve yaşamış oldukları sorunları küresel arenada paylaşmak için ideal bir araç olduğu katılımcılara sunuldu.

Comments are disabled