SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI EĞİTİMİ 16 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) eğitimi, UCLG-MEWA ve EU4 Energy Transition tarafından 16 Şubat’ta Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Etkinlik, iklim eylemine ilişkin yerel yönetimlerin teknik kapasitelerini arttırmayı ve temel emisyon envanteri hazırlama ve iklim eylem planı oluşturma sürecine dair belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nda belirttiği 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine, yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ve çabası olmadan ulaşmasının mümkün olmayacağının altını çizdi.

Eğitim; UCLG-MEWA ve “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi” iş birliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi (GCoM) ve Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler(ICLEI) Dünya Sekreterlikleri tarafından yerelde iklim eylemi koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla başlatılan Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Alanında uzman konuşmacılar eğitim vermiş, belediyeler arası deneyim paylaşımı yapıldı. Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hasan Sarı, GCoM imzacısı bir belediye olarak İklim Eylem Planı sürecini paylaştı. 15 farklı belediyeden teknik düzeyde temsilci katılmış olup, Zoom üzerinden farklı paydaşlara da ulaşıldı.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin, UCLG çatısı altında yürüttüğü GCoM ve GRC Projeleri kapsamında gerçekleşmiş olan SECAP eğitimi, alanında uzman kişiler ve belediyeleri bir araya getirerek MEWA Bölgesindeki belediyelerin, sürdürülebilir enerji ve yerel iklim planı hazırlama noktasında kapasitelerinin gelişmesine aracı oldu.

Comments are disabled