SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI YEREL İZLEME EĞİTİMİ


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izleme aracı olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (Voluntary Local Review-VLR) sayısı Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde gün geçtikçe artıyor. Yakın zaman önce tamamlanan İzmir ve Sultanbeyli VLR raporlarının ve son olarak Karatay’ın ardından İstanbul’un Fatih ilçesi de 2022 yılı raporlama sürecine hazırlanıyor. Bu doğrultuda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan bu inisiyatifin ilk ayağı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Yerel İzleme Eğitimi UCLG-MEWA tarafından gerçekleştirildi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın selamlama konuşmalarıyla başlayan iki günlük çalıştay boyunca SKA’lar üzerine sunumlar, interaktif çalışmalar ve belediye faaliyetleri ile SKA’ları hizalama çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında SKA’ların arka planı; Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na geçiş süreci; Habitat süreci ve Yeni Kentsel Gündem hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi’nin birim amirlerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitim ile SKA’ların yerelleştirilmesi ve raporlanmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. Aynı zamanda belediye proje ve faaliyetleri ile SKA’ların hizalanması çalışmasının sonucunda Fatih Belediyesi’nin SKA’lara yönelik bir ön durum haritası ortaya çıkmış oldu. Bu eğitim çalışması ile Fatih Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülecek olan Fatih 2022 Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nun hazırlık süreci başlatılmış oldu.

Comments are disabled