SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRKİYE HARİTALANDIRMASI PİLOT PROJESİ AÇILIŞ & BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


UCLG-MEWA tarafından ilk olarak Türkiye’de pilot olarak başlatılacak ve devamında MEWA Bölgesi’nde yaygınlaştırma çalışmaları yapılacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) Haritalandırma Projesi’nin açılış ve bilgilendirme toplantısı 3 Temmuz 2018 tarihinde UCLG-MEWA’nın İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik binasında gerçekleştirildi. Bahse konu toplantıda; projenin ilk etapta uygulama alanında yer alan UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi, UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve UCLG-MEWA Denetim Komitesi üyeleri bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Binyıl Kalkınma Hedefleri sonrası Türkiye deneyiminden hareketle, yerelleşmenin önemli bir değer olarak ortaya çıktığı ve bu sebeple SKH’lerin uygulanma sürecinde yerelleşmenin uygulama yaklaşımı olarak benimsenmesi gerektiği yönündeki görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Halihazırda belediyelerin yürüttüğü proje ve faaliyetlerin önemli bir çoğunluğunun SKH’lerin alanına girdiğini fakat bu bilincin henüz çoğu belediyede oluşmadığını ifade eden Genel Sekreter Duman, bu projenin hem belediye çalışanlarının bu konudaki farkındalığını artırmayı, hem de ülkelerin SKH’lerin uygulanması ve izlenmesine yönelik Birleşmiş Milletler’e sundukları raporlara, yereldeki proje ve faaliyetlerin de dahil edilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. UCLG-MEWA Başkanı adına konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcisi M.Fuat Özharat sözlerinde; UCLG-MEWA ile T.C. İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde belediyelere konuya ilişkin meclis kararı alınması yönünde yapılan çağrının,  SKH’lere yönelik farkındalık oluşturulması bakımından önemli bir adım olduğuna ve bu projenin konuyu daha üst noktaya taşıyacağına değinirken, UCLG-MEWA Eş Başkanı adına katılımcılara hitap eden Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilcisi M.Kemal Çokakoğlu ise konuşmasında; küresel gündemlerin yerelde uygulanmasının gerekliliğini ve bu çalışmaların farklı platformlara taşınması konusunda UCLG-MEWA’nın üstlendiği rolün önemini ifade etti. Projenin hedef gruplarından biri olan UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi’nin Eş Başkanı’nı temsilen programa katılan Nilüfer Belediyesi temsilcisi Umut Eroğlu ise sözlerinde; komite çapında başlatılan bu projenin ilerleyen süreçte tüm MEWA Bölgesi’nde uygulanması ile birlikte sürdürülebilir kalkınmaya bölge perspektifinden sağlanacak katkının önemine yer verdi.

Yerelde gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerde küresel gündemlerin referans alınması gereğine farklı platformlarda sıklıkla değinen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımı ile de zenginleşen toplantı aynı zamanda; Çanakkale Belediyesi, Esenler Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Pendik Belediyesi’nden gelen temsilcilere de ev sahipliği yaptı. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) proje ortaklığı ve finansörlüğünde yürütülecek projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı kapsamında ilk olarak SKH’lerin yerel yönetimler için önemi konusunda yapılan bilgi paylaşımının ardından katılımcılara Yeni Kentsel Gündem hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak, devamında proje içeriği ve projeden beklenen sonuçlar aktarıldı. Programın öğleden sonra gerçekleştirilen bölümünde ise aracı şehirler gündemi kapsamında UCLG Dünya Teşkilatı işbirliği ile 2017 yılında Nevşehir ve Urla’da gerçekleştirilen haritalandırma çalışmasında izlenen metotlar katılımcılar ile paylaşıldı. Projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı her belediyeden proje kapsamında beklenen hazırlık süreci ve çalıştayların takvimlendirilmesi ile sona erdi.

Toplantıya ait fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled