Sürdürülebilir Kalkınma için Büyükşehir Yönetişimini Anlamak


Değerli ortaklarımız,

“Sürdürülebilir Kalkınma için Büyükşehir Yönetişimini Anlamak” adlı ortak çalışmanın BM-Habitat ve GIZ tarafından yayınlandığını duyurmaktan dolayı memnuniyet duymaktayız.

Hızlı kentleşme karşısında, şehirlerin mekansal, işlevsel ve ekonomik olarak çevrelerindeki yerleşimlere ve kırsal alanlara daha bağlantılı hale geldikçe görünümleri de değişmektedir. Böylelikle, büyükşehir alanları, sıklıkla idari ve siyasi sınırların ötesine uzanmaktadır.  Farklı yönetim düzeyleri arasındaki yeni güç ilişkisi biçimler ortaya çıkmakta ve daha güçlü koordinasyon ve işbirliği ihtiyacı doğmaktadır.

Bu çalışma, büyükşehir alanlarının nasıl yönetildiğine ve iyi yönetişim ilkeleriyle bunun ne şekilde bağlantılı olduğuna dair bilgiler içermektedir. Bu çalışma kurumsal yönetişim yapılarının farklı biçimleri analiz eder ve yönetişim reformları için bir dizi tematik başlangıç noktası ve büyükşehir yönetimi için mekanizmalar ve araçlar sunar. Yerel ve bölgesel yönetimler, kentsel karar alıcılar ve uluslararası kalkınma kuruluşları, bu görüş belgesinde, bir dizi politika önerisi bulacaklardır. Analiz ve büyükşehir yönetişimi için öneriler, derlenen olay incelemeleri üzerinden örneklendirilmiştir.

Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenin dağıtılmasına katkıda bulunmanızdan memnuniyet duyarız. İyi okumalar diliyoruz!

http://unhabitat.org/books/unpacking-metropolitan-governance-for-sustainable-development/
https://twitter.com/UNHABITAT
https://www.facebook.com/UNHABITAT

 

Comments are disabled