SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN EKONOMİK KALKINMAYA KATKILARI EYYÜBİYE’DE TARTIŞILDI


UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu; UCLG-MEWA ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde 13 Mart 2018 tarihinde UCLG-MEWA Turizm Komitesi Başkanı Eyyübiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi!” teması ile düzenlenen Foruma; Türkiye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Kuveyt, Fas, İran, Suriye, Libya ve Yemen’den yaklaşık 250 kişi katıldı.

Sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının dirençli ekonomiyle desteklenmesi gerektiğini savunan UCLG-MEWA Turizm Komitesi, gerçekleştirdiği bu forum aracılığıyla sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek katılımcıların ekonomik kalkınma stratejilerini değerlendirdiği bir platform oluşturdu.

Forumun açılış konuşmacılarından biri olan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman "Kalkınmanın önemli araçlarından biri olan turizmin gelişmesinin, çevreye ve yerel kültüre katkı sunacak “sorumlu turizm” anlayışı ile mümkün olacağını dile getirdi.

Genel Sekreter Duman’ın konuşmasının ardından söz alan Eyyübiye Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Ekinci, MEWA Bölgesi’ndeki şehirlerin sahip oldukları turizm potansiyeline dikkat çekerek Şanlıurfa’nın bu alandaki mevcut durumunu ortaya koydu.

Forum kapsamında; “Ekonomik Kalkınma ve Turizm için Ulusal Strateji Planları”, “Turizm Potansiyeli: Mevcut Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, “Gastronomi Turizminin Ekonomiye Katkısı” ile “Kent Turizmi ve Akıllı Destinasyonlar” tematik oturumları gerçekleştirildi.

“Turizme Ait Özel Bir Anayasa  Oluşturulmalı”

Forum konuşmacılarından ve moderatörlerinden biri olan T.C. Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı ise, 2018 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3. Turizm Şurası’nda alınan kararlarına değindi. Akarcalı ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilerinin artırılması, turizme ait özel bir anayasanın oluşturulması ve Bakanlık bünyesinde bir AR-GE ekibi kurularak üretilen çözümlerin yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Tematik oturumların ardından komitenin teknik işlerinin görüşülerek üyelerden gelen talep ve önerilerin değerlendirildiği UCLG-MEWA Turizm Komitesi II. Toplantısı idari oturumuna geçildi. Oturum sırasında komitenin 2018-2019 Dönemi Faaliyet Programı kabul edilerek, komite üyeleri tarafından turizm potansiyeli konulu teknik rapor sunumları gerçekleştirildi. Katılımcılardan gelen yeni üyelik talepleriyle birlikte komite üye sayısının 35’ten 47’ye yükseldiği ilan edildi. Bir sonraki komite toplantısına ev sahipliği yapacak belediye bilgisinin yakın zamanda üyelere bildirileceği belirtilerek toplantıya son verildi.


 

 


 

Comments are disabled