​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ


UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eğitim Vakfı Başkanı Kamalain Kamel SHAATH’ı konuk ediyor!

“Sürdürülebilirlik – Eğitim ve Vakıf İlişkisi” konu başlığında gerçekleştirilecek söyleşi, SKH 4 (Nitelikli Eğitim) temasına odaklanacak.

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

Comments are disabled