STRAZBURG 2018: UCLG YÖNETİM KURULU TOPLANTISI & UNACLA SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER DİYALOĞU


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), 2018 yılı içerisindeki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 23-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenledi. Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen toplantıya; UCLG-MEWA Sekretaryası’nı temsilen Genel Koordinatör Salim Korkmaz, Kıdemli Proje Sorumlusu Randa Alsabbagh ve Proje Sorumlusu Tuğçe Karataş katıldı. MEWA Bölgesi ülkeleri arasında, Türkiye’den Adana Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi; Lübnan’dan Dannieh Belelediyeler Birliği ve Ürdün’den Amman Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de toplantıya katılanlar arasındaydı.

23 Mayıs sabahı gerçekleştirilen toplantıda, UCLG Dünya Teşkilatı ve bölge teşkilatlarının temsilcileri tarafından, 2018 yılına ait çalışma programları paylaşılarak bölge teşkilatlarının kendi yapıları içinde ve UCLG Dünya Teşkilatı ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda, tamamlayıcı ve eş-güdümlü gidilmesine yönelik alternatif yollar tartışıldı. Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen UCLG Mali Yönetim Komitesi Toplantı’sında ise, UCLG’nin mevcut mali yapısı ve üyelik aidatlarına dair güncel durum görüşüldü.

Toplantıların 24 Mayıs günü Sürdürülebilir Şehirler Diyaloğu başlığı altında devam eden oturumları, BM-HABITAT, UNACLA ve UCLG ortaklığıyla düzenlendi. Toplantı,  11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin (SKH11) başarıya ulaşmasına yönelik, farklı ülkelerin ulusal ve yerel yönetimleri tarafından yapılan çalışmaların sunulması ile başladı. Farklı ülkelerin SKH 11’e yönelik yürüttükleri çalışmalarda karşılaştıkları sorunları ve buldukları çözüm yollarını tartıştıkları toplantının sonuç raporu, Temmuz 2018’de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu’nda sunulacak.

BM-HABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, UCLG Başkanı Parks Tau, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Avrupa Komisyonu ve BM’nin sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bağlı kuruluşlarından temsilcilerin de katılımıyla düzenlenen bu oturumu, UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı takip etti. UCLG Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere tavsiye kararları almak için toplanan komitenin başlıca gündem maddelerini; UCLG’nin dünyanın farklı yerlerindeki tutuklu belediye başkanları için yapmayı planladığı çalışmaların tartışılması, bir danışma kurulu olarak çalışması öngörülen UCLG Ubuntu’nun felsefesinin paylaşılması, UCLG Başkanlık Divanı’ndaki değişikliklere yönelik atılacak adımların belirlenmesi, 2018-2019’da yapılacak yönetim organları toplantılarına dair hazırlıkların değerlendirilmesi ve bölge teşkilatları aracılığıyla gelen üyelik başvurularının incelenmesi konuları oluşturdu.

Takip eden iki gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli oturumlarda, UCLG Politika Konseyleri üyeleri, dünyanın farklı yerlerinden belediye başkanları ve bakanlık temsilcileri ile bir araya gelerek, farklı tematik alanlarda mevcut durumu değerlendirdiler. 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen Dirençli Şehirler Politika Konseyi Toplantısı’nda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Başkan Vekili Osman Toprak bir sunum gerçekleştirerek, şehirde yapılan çalışmalar ile şehre yönelik planlanan kısa ve orta vadedeki hedefleri katılımcılarla paylaştı. Aynı gün içerisinde gerçekleştiren UCLG Yerel Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Komitesi’nin ilk toplantısında ise; komitenin yapısı, işleyişi ve amaçları ile UCLG Kapasite ve Kurumsal Gelişme Çalışma Grubu’nun (CIB) öncülüğünde yapılacak faaliyetler görüşüldü.

25 Mayıs’ta gerçekleştirilen UCLG Yönetim Kurulu Çalışma Oturumu’nda, 2018 Çalışma Planı İlerleme Raporu’nun değerlendirilmesinin ardından, Kentsel Gelişme Küresel Fonu’nun (FMDV) gelecek dönemde sahip olacağı yeni yapısı ve UCLG öncülüğünde kurulacak Belediye Yatırım Fonu (MIF) konusu ele alındı. Toplantıda bir diğer gündem maddesi olan bölge teşkilatları önceliklerinin sunulmasında ise, Sancaktepe Belediye Başkanı & UCLG Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem aktif rol alarak, UCLG-MEWA’nın 2018-2020 Stratejik Planı’nı sundu.

UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ayrıca, Üçüncü UCLG-Meksiko-Kültür 21 Uluslararası Ödülü’nün kazananları da açıklandı. İşgal altındayken yürüttüğü kültürel inovasyon çalışmalarından ötürü, MEWA Bölgesi’nde yer alan Filistin’in Nablus Belediyesi, özel mansiyon ödülü sahibi altı belediyeden biri oldu. UCLG Yönetim Kurulu, UCLG Mali Yönetim Komitesi Raporu’nun onaylanmasının ardından, UCLG Anatüzük Komitesi’nin aldığı tavsiye kararı doğrultusunda UCLG üyeliğine yapılan başvuruları onayladı, Lübnan’dan yapılan yeni üyelik başvurularının ise yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nın son gündem maddesi olarak, Filistin’de yaşanan son şiddet olaylarına karşı, Hangzhou’da kabul edilen Kudüs Önergesi’ne binaen hazırlanan Filistin ve İsrail Arasında Gerilimin Tırmanması Hakkında UCLG Önergesi ele alındı. Özellikle Soria Belediye Başkanı & UCLG Başkan Yardımcısı Carlos Martinez Minguez’in yaptığı değerlendirmelerin ardından söz konusu önerge beş çekimser oy ile UCLG Yönetim Kurulu’nun onayından geçti.

UCLG Yönetim Kurulu, Anatüzük Komitesi’nin tavsiye kararına uyarak, bir sonraki UCLG Dünya Konseyi Toplantısı’nın Kasım 2018’de İspanya’nın Madrid şehrinde yapılmasına karar verdi.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.uclg.org/en/events/strasbourg-2018-executive-bureau

 

Comments are disabled