SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SECAP ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ


Sultanbeyli Belediyesi, 27 Nisan 2023 tarihinde Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi’nde “Sera Gazı Azaltımı Çalıştayı” düzenledi.

Çalıştay, sera gazı emisyonlarının azaltılması için iç ve dış koordinasyon ile entegre planlama ve izleme mekanizmalarının kurulmasını amaçlıyor. Çeşitli uzmanlar, akademisyenler, belediye personeli, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların temsilcileri etkinliğe katılım gösterdi.

Paris Anlaşması’nı 2016 yılında imzalayan Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin temel ilkelerinden biri olan “Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar” çerçevesi kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay “Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” (2011-2023) hazırlık sürecinin bir parçasıdır. İklim eyleminin yerelleştirilmesinin bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte, büyükşehir ve ilçe düzeyinde eylem planı hazırlama faaliyetleri yaygınlaşmaya başlamıştır.

Çevre Komitesi aracılığıyla UCLG-MEWA, iklim sorunlarını ele alan çalışmalar da yürütmektedir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Yehia İbrahim ve İletişim ve BK Koordinatörlüğü’nden Junaid Rafiq, çalıştayda UCLG-MEWA’yı temsil ederek sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin önemli tartışmalara katkıda bulundular.

Comments are disabled