SULTANBEYLİ GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU ÇALIŞMALARI


 

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesinin ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) olma özelliğini taşıyan ve Sultanbeyli Belediyesi ve UCLG-MEWA’nın birlikte  yürüttüğü çalışmanın, Danışma Kurulu Toplantısı 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 2021 yılında düzenlenecek olan Üst Düzey Siyasi Forumu’nda MEWA Bölgesinde bulunan kentlerin, 2030 Gündemine sağladıkları katkıların daha fazla yansıtılması adına, çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya alanında uzman paydaşlar katılım sağladı.

2020 Sultanbeyli VLR raporunun içeriğinin şekillendirilmesi amacıyla Danışma Kurulu bünyesinde oluşturulan Metodoloji Çalışma Gurubu’nda, özellikle kurumsal yapılanma ile alakalı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Eylem Planı’nın nasıl hazırlanacağı ve eylem planının Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) ile nasıl bütünleştirilebileceği konuları ele alındı.

Paydaşların SKA’ların yerelleştirilmesindeki rolü de toplantının gündem maddeleri arasındaydı. Özellikle paydaşların sürece dâhil edilmesi ve raporda ne düzeyde yer verileceği değerlendirildi.  SKA’lardaki başarı düzeyinin incelenmesine de değinen Metodoloji Çalışma Grubu, geleceğe dönük projeler ve hedefler hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Çevrimiçi toplantı, vatandaşların SKA’lar ve VLR konusunda farkındalıklarının artırılması ile ilgili yürütülmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

 

Comments are disabled