SULTANBEYLİ VE KARATAY BELEDİYELERİ’NİN UCLG-MEWA ZİYARETİ


Sultanbeyli ve Karatay Belediyelerinden gelen heyetler, işbirliği ve ortaklıklar geliştirme kapsamında, 10 Ağustos’ta UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti.

Konya’da 26-27 Mayıs’ta düzenlenen Desantralize İşbirliği Yoluyla SKA’ların Yerelleştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi’nin, Karatay ve Sultanbeyli’de de uygulanması toplantıda ele alındı. VLR yayınlamış bu iki şehrin, deneyimlerini diğer şehirlerle paylaşması hususunda kurulabilecek işbirlikleri vurgulandı. VLR izleme sistemi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili fonlar, uluslararası birliklere erişim ve her iki belediyenin Somut Olmayan Kültürel Miras varlıkları ve turizm potansiyelleri gibi konular toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Comments are disabled