SÜRDÜRÜLEBİLİR MAVİ EKONOMİ ORTAKLIĞI 2024 ÇOK ULUSLU ORTAK ÇAĞRISI BAŞVURUSU


Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership-SBEP), üretken, diremnçli ve sürdürülebilir bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçişi tasarlama, yönlendirme ve destekleme vizyonu ile oluşturulmuştur. Bu Avrupa Birliği (AB) ortaklığı, 2030 yılına kadar iklim-nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomi için gereken dönüşümü desteklemeyi; 2050 yılına kadar ise insanlar için sürdürülebilir bir okyanus için gerekli koşulları sağlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ortaklık Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı-SBEP 2024 Çok Uluslu Ortak Çağrısı “İklim-Nötr Giden Birleşik Yollar, Sürdürülebilir ve Dirençli Mavi Ekonomiye: Sivil Toplum, Akademi, Politika ve Endüstrinin Katılımı” kapsamında dört öncelikli alan belirlenmiştir. Bu sayede çözümler ve deniz ekosistemlerinde dirençliliğin artırılması yoluyla mavi ekonominin güçlendirilmesi ve katılımın artırılması hedeflemektedir. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Çağrı Konuları:

  • Bölgesel Alt Havza Ölçeğinde Okyanus Dijital İkizleri (DTOs)
  • Mavi Ekonomi Sektörleri, Denizlerde Çok Kullanımlı Altyapıların Geliştirilmesi
  • Deniz Kullanımlarının Bölgesel Düzeyde Planlanması ve Yönetimi
  • Mavi Biyokaynaklar
  • Proje Süresi ve Bütçe Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. Bir proje kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç Proje başına 160.000 Avro’yu; yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu; özel kuruluşlar için 160.000 Avro’yu aşamaz.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SBEP Ortaklığı 2024 Yılı Çağrısı Uluslararası Çağrı Metni ve Başvuru Kuralları : SBEP Call 2024 Call Documents

SBEP Ortaklığı 2024 Yılı Çağrısı Ulusal Başvuru Kuralları : SBEP 2024 Çağrısı Ulusal Dokümanı

Comments are disabled