SURİYE GEÇİCİ BAŞBAKANI ABDURRAHMAN MUSTAFA UCLG-MEWA’YI ZİYARET ETTİ


Suriye’deki yerel yönetimlerle UCLG-MEWA arasındaki potansiyel iş birliği, yerel yönetim kültürü ve demokrasiyi güçlendirmek gibi konu başlıklarını ele almak amacıyla Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, 6 Haziran 2024 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreteryası’nı ziyaret etti.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, UCLG-MEWA’nın önemine dikkat çekerek, “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, halkımızın demokratik süreçlere daha aktif katılımını sağlayacak ve Suriye’nin geleceğine yönelik umutları artıracaktır” dedi. 

Başbakan Mustafa, bu iş birliği fırsatının bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerini artırarak, uzun vadede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını belirtti. Ayrıca, Suriye’nin mevcut durumu hakkında güncel verilerin paylaşıldığı bilgilendirme toplantıları sayesinde, yerel meclislerin bu duruma adaptasyon sürecine dair stratejiler geliştirdiğini ifade etti.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Suriye’nin kuzeyindeki yerel meclislerin UCLG-MEWA’ya katılımıyla, yerel yönetimlerin kapasitelerini artırmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmesinin önünün açılacağını vurguladı. Potansiyel iş birliklerinin bölgedeki yerel yönetimlerin desteklenmesinin, uzun vadede barış ve istikrarın sağlanmasına da katkı sunacağını belirtti.

UCLG-MEWA, yerel yönetim kültürünü ve demokrasiyi güçlendirmek adına gerçekleştirdiği iş birliği ve bilgilendirme faaliyetleri ile bölgedeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına da katkı sağlıyor.

Comments are disabled