Suriyeli Mülteci Akını Yönetiminde Türkiye ve Lübnan’daki Belediyelerin Rolü


Bu araştırma, saha araştırmaları, temel aktörlerle röporajlar (devlet organları, belediyeler, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları genel koordinasyon büroları, uluslararası ve yerel STK’lar), literatür taraması ve masabaşı araştırmalar yoluyla Aralık 2015 ve Ocak 2016 arası tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bulgular ayrıntılı olmasa da yerinden edilmiş büyük bir insan grubunun yerelde yönetilmesi ve sosyal içermenin orta vadede teşvik edilmesi konusunda belediyelerin oynadığı belirleyici role dair önemli noktalar vurgulanmaktadır. Bu rapor, devam etmekte olan göç politika geliştirme çalışmaları ve Türkiye'ye doğru artan göç akını bağlamında Suriyeli sığınmacı akını yönetiminde belediyelerin yapmakta olduğu çalışmaları incelemektedir. Sonuç olarak, hem ulusal hem uluslararası aktörlerden gelen ulusal hukuki çerçeve ve mail destek sınırlı kalsa da, pek çok belediye önlemler alarak Suriyeli nüfusun yararına pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirme olduğu görülmektedir. Bu rapor, başlıca hizmet tedariği ve sosyal sosyal dayanışmaya yönelik çalışmaları aracılığıyla göç yönetimi ve sosyal içerme konusunda başlıca aktörler olan belediyeleri daha iyi anlama ihtiyacına ışık tutmaktadır. 

 

Türkiye ve Lübnan'da Orta Doğu'dan Gelen Kentsel Zorunlu Göçmenlere Yönelik Sosyal İçerme Politikaları

Comments are disabled