TAHRAN BELEDİYESİ'NDEN ATIK YÖNETİMİ PROJESİ


2007 yılında, Tahran’da atık toplama sisteminin makineleşme süreci başladı ve Tahran Belediyesi şehirde atık oluşumunu azaltmaya, kaynak ayrıştırımına ve atıkların geri dönüşümüne odaklandı. Bu projenin amacı,  uluslararası tecrübelerin desteğiyle yurtiçi kapasitelerin maksimum kullanımını sağlayan İran’dakilerle uyumlu yeni teknolojiler vasıtasıyla kaynak ayrıştırmaya ve geri dönüşüme yönelik beş yıllık atık yönetimi icra planları hazırlamaktır. Ekte Tahran Belediyesi’nin geliştirdiği Tahran’daki Atık Yönetimi için Stratejik Belge Geliştirmek  Projesi’ni bulabilirsiniz. 

RFP. WASTE MANAGEMNT(1)_TR-ed.doc

Comments are disabled