TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Toplantıya dair davet mektubu, taslak gündem ve taslak programı aşağıdaki listede bulabilirsiniz. 

Comments are disabled