TRANSİST 2016 İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı düzenlemektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4T: Traffic (Trafik), Timing (Zamanlama), Transform (Dönüşüm), Technology (Teknoloji) teması ile hazırlanan Transist 2016, İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojilerin sunulacağı önemli bir platform olma niteliğindedir.

Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması için akademik konu başlıkları ile katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmektedir.

Etkinlikte aşağıda verilen konulara odaklanılacaktır:

  • Trafik planlamasında kullanıcı merkezli yaklaşımların geliştirilmesi
  • Akıllı trafik yönetimi ve şehir içi ulaşımda verimlilik sağlanması
  • Zaman verimliliği için aktif ulaşım uygulamalarının entegrasyonu
  • Zaman yönetimi ve ulaşımda büyük veri kullanımının arttırılması
  • Raylı sistemler, kara yolu ve deniz yolu planlamasının modernizasyonu
  • Sürdürülebilir ulaşım modlarının yaygınlaştırılması
  • Ulaşım sistemlerinde akıllı araçların kullanımının arttırılması
  • Ulaşım ile ilgili mobil uygulamaların kullanımının yakından takibi

Daha fazla bilgi için:  http://transist.net/en/index.php

Comments are disabled