TÜRK BELEDİYELER’DEN ALMANYA’YA TEKNİK ZİYARET


UCLG-MEWA ve Connective Cities ortaklığında Temmuz ayında Kocaeli’nde gerçekleştirilen Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetim Planlaması adlı atölye çalışmasının devamı niteliğinde Türk Belediyelere özel olarak Köln’de 3 günlük bir teknik ziyaret programı oluşturuldu. Programa Türkiye’den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) katıldı.

Program başlangıcında Alman Belediyeler Birliği (DST) tarafından Almanya’daki atık yönetim sistemi hakkında genel bilgiler verildikten sonra, üç gün boyunca Köln’de yer alan atık yakma ve geri dönüşüm tesisleri ile organik atıkların kompostlaştırma işlemleri yerinde incelendi. Ziyaret sırasında iki ülkenin atık yönetim sistemleri kıyaslanarak mevcut sisteme alternatif çözüm önerileri getirildi. Üçüncü günün sonunda Türk Belediyelerin program hakkındaki görüşleri alınarak elde edilen somut çıktılar Connective Cities ekibi ile değerlendirildi.

İklimin Korunmasında Döngüsel Atık Yönetimi Programı

Köln’de düzenlenen teknik ziyaretin ardından Connective Cities tarafından 27-29 Kasım tarihlerinde Hamburg’ta iklimin korunmasında döngüsel atık yönetimini konu edinen bir program düzenlendi. Sekiz ülkeden toplamda 50’ye yakın temsilciyi bir araya getiren programda atık yönetiminin iklimin korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek başarılı bir atık yönetimi elde edilmesinde şehirlerin karşılaştığı mevcut zorluklardan bahsedildi. Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında Alman belediyeleri ve firmaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden örnekler verilerek tüm belediyeler bu ağa dahil olmaya davet edildi.

İyi Uygulama ve Mevcut Zorluk Sunumları

İçerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin de bulunduğu ve katılımcı belediyeler arasından seçilen 12 iyi uygulama sunumu posterler haline getirilerek bir galeri alanında sergilendi. Atık geri kazanımı, atıktan enerji elde edilmesi, inşaat atıklarının tekrar kullanımı gibi değişik konulara değinen örnek uygulama sunumları, oluşturulan küçük çalışma grupları içerisinde katılımcılarla tartışmaya açıldı. Her bir çalışma grubunun içerisinde katılımcılar kendi şehirlerindeki durumu iyi uygulama olarak sunulan şehirlerle kıyaslayarak alternatif çözüm önerileri edinme fırsatı yakaladı. Programın son gününde çalışma gruplarından elde edilen tüm somut çıktılar bir eylem planı haline getirilerek bir sonraki aşama için yol haritası çıkarıldı. Eylem planlarının oluşturulmasının ardından Alman firmalara ait atık yakma ve geri dönüşüm tesisleri ziyaret edilerek programa son verildi.

Comments are disabled