TÜRKİYE-FİLİSTİN KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞTAYI


Türkiye ve Filistin’de bulunan belediyeler arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacı ile UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, 22 Eylül 2017 tarihinde Avanos, Nevşehir’de “Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı” düzenlendi.

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’nin katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, iki ülke arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkileri kapsamında yürütülen faaliyetler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Katılımcılar tarafından paylaşılan öneriler doğrultusunda, Filistin’deki tüm belediyelerin Türkiye’deki belediyeler ile kardeş şehir ilişkisi kurması ve bu doğrultuda TBB bünyesinde Filistin’deki belediyelerin nüfus ve coğrafi bilgileri ile ihtiyaç analizlerini içeren bir veri tabanının oluşturulması kararlaştırıldı. Bu noktada, Filistin’de bulunan belediyelerin kendi dinamiklerini yansıtacakları bilgi notlarını yazılı olarak TBB’ye iletmeleri durumunda, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerleyeceği belirtildi.

Kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilirliği üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, karşılıklı olarak mutabık kalınan hizmet alanlarında yaşanan sorunların üç ana başlık altında tespit edilerek, bu alanlarda proje odaklı çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Yine 2018 yılında bir Kardeş Şehirler Zirvesi’nin düzenlenerek, burada Kardeş Şehir Protokollerinin imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Kardeş şehir ilişkilerinde temel bir sorun alanını teşkil ettiği ifade edilen süreç takibi hususunda, içinde Türkiye ve Filistin’de bulunan yerel yönetim temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Filistin Ankara Büyükelçiliği, TİKA gibi kurumların temsilinin sağlandığı bir “İzleme ve Değerlendirme Komitesi”nin kurulması ve bu komitenin, biri Türkiye, diğeri Filistin’de olmak üzere yılda en az iki kez toplanarak durum değerlendirmesi yapması kararlaştırıldı. 

Comments are disabled