TÜRKİYE KENT İÇİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM AĞI PROJESİ

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Sürüdürülebilir Kentiçi Hareketlilik “ konusunu tartışmak üzere AB Delegasyonun yapacağı resmi etkinlerin bir parçası olarak 18 Eylül saat 15:00’da instagram canlı yayını olarak gerçekleştireceğimiz çevrimiçi panel, Avrupa Hareketlilik Haftasının resmi instagram hesabı olan “trmobilityweek “’de yayınlanacaktır.

 

Moderatör: Merve Berker

Konuşmacılar:  Göktuğ Kara, Meltem Bayraktar, Ceylan Özünel ve Salim Korkmaz

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordinatörlüğünde ve Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, UITP ve YADA ortaklığında yürütülmektedir.

Şubat 2020’da başlayan dört yıllık proje, Türkiye’de daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika oluşturma, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Comments are disabled