TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞTAYI ORDU’DA YAPILACAK


Kentlerdeki hemşericilik bilincinin gelişmesi, kentlilerin haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim İlkelerini hayata geçirmek amacıyla oluşturulan Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Büyükşehir Çalıştayı’nı yapmak üzere 26 Haziran 2015 tarihinde Ordu’da toplanacak.
Çalıştayda, kentlerin ortak gündemleri ve 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” yasasının getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak. Üç oturumda gerçekleşen toplantının ana başlıkları ise, “Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu”, “Kent Konseyleri Bağlamında Büyükşehirlerde Yaşanan Sorunlar ve Kent Deneyimleri” ve “Kent Konseylerinin Büyükşehir Ölçeğinde Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Çözüm Önerileri”  olacak.

 

Comments are disabled