TÜRKİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇ MARMARA BÖLGE ÇALIŞTAYI BAŞLADI


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Göç Araştırmaları Merkezi tarafından,  4-5 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzensiz göçe ilişkin konuların  tartışılacağı “Marmara Bölge Çalıştayı” başladı. Çalıştay göç sorunuyla ilgilenen birçok paydaşı bir araya getirdi. İki gün boyunca sürecek çalıştay, 4 panel ve 4 oturumdan oluşmaktadır.

Çalıştaya UCLG-MEWA adına, UCLG-MEWA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Mohamed HOSEN ALMAHLI ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Proje Sorumlusu  Lauranne CALLET-RAVAT katıldı. “Düzensiz Göçün Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojine Etkileri” konusunun tartışıldığı II. Panelde konuşma yapan ALMAHLI, Orta Doğu’da yaşanan göç sorununa dikkat çekerken, UCLG-MEWA’nın konuyla ilgili Sosyal İçerme komitesi ile birlikte yapacakları projeleri de anlattı. ALMAHLI, ayrıca UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN’ın gerek iç gerek dış göçlerin artması sebebiyle yerel yönetimlerde göç birimlerinin oluşturulması önerisini de çalıştayda dile getirdi. Çalıştay, 5 Ocak tarihinde oturumların genel değerlendirmelerinin yapılması ile sona erecek.

Comments are disabled