TÜRKİYE’NİN MARKA ARACI KENTİ OLARAK ÖNE ÇIKAN URLA’DA HARİTALANDIRMA ÇALIŞTAYI


 

UCLG Aracı Şehirler Forumu ve UCLG-MEWA Aracı Şehirler Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen Haritalandırma Çalıştayı, 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir’in marka aracı kenti Urla’da gerçekleştirildi.

21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” ile MEWA Bölgesi’nde başlatılan çalışmalar, aracı şehirlerin kendilerine özgü dinamiklerinin kapsamlı proje analizleri ile ön plana çıkarıldığı ve 2030 vizyonunun belirlendiği haritalandırma çalıştayları ile devam ediyor. İlki Nevşehir’de gerçekleştirilen haritalandırma çalıştaylarının ikincisi, marka aracı kent olarak öne çıkan Urla’da gerçekleştirildi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediye meclis üyeleri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin de katılımı ile 4 gün boyunca aktif değerlendirmelere sahne olan çalıştaya aynı zamanda Urla Kaymakamı Önder Can da katılarak Urla’nın 2030 vizyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasında; halihazırda belediye faaliyetleri kapsamında yürütülen pek çok çalışmanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne işaret ettiğini vurgulayan Başkan Uyar, özellikle Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Programı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak projelerin önemine dikkat çekti. Yapılan haritalandırma çalışmasının belediye faaliyetlerinin görünürlüğünün artmasına da katkı sağlayacağını belirten Başkan Uyar, aynı zamanda Urla’yı görmek istedikleri yeri katılımcı bir anlayış ile belirlemeleri noktasında bahse konu çalıştayın oldukça önemli bir faaliyet olduğunun altını çizdi.

Toplantının genel koordinasyonunu yürüten UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum, açılışta yaptığı konuşmasında büyükşehirlere olan yığılmanın her geçen gün arttığı günümüz dünyasında artık kırsal alanlar ile büyükşehirler arasında bağlantı kuran aracı şehirlerin öneminin ortaya çıkmaya başladığını ve bu önemin gelecekte daha fazla hissedilir boyutlara ulaşacağını ifade etti. Aracı Şehir çalışmalarına Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi perspektifinden yaklaşan UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz ise, MEWA Bölgesi’nde yaklaşık 500’ün üzerinde aracı şehir olduğu bilgisini katılımcılar ile paylaştı. Özellikle markalaşma çalışmaları, İzmir merkezine göre konumu ve ideal kent ölçeği ile nüfus oranı göz önüne alındığında Urla’nın bölgedeki en önemli aracı şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Çalıştayın ilk iki gününde Urla Belediyesi çalışanları ve diğer paydaşlar ile birlikte belediye faaliyetleri ekonomik, sosyal, kültürel, beşeri ve çevresel olmak üzere beş farklı başlık altında toplanarak her bir faaliyet, farklı renklerde Urla haritası üzerinde işaretlendi. Üçüncü gün yapılan programda, proje ve faaliyetlerin 2030 yılına kadar BM gündeminde bulunan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile bağlantısı kuruldu. Akabinde, önde gelen projelerin uygulama alanlarına gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile yerinde incelemeler yapıldı. Çalıştayın dördüncü ve son gününde ise yapılan sınıflandırma ve haritalandırma çalışmasının bir ön sunumu gerçekleştirildi. Program aynı zamanda Urla sakinlerinin, yaşadıkları kente dair 2030 yılında görmeyi arzu ettikleri ideal kent yapısına yönelik paylaşımları ile son buldu.

Yapılan sınıflandırma ve haritalandırma çalışmasının, ulaşılan veriler ışığında, grafik ve haritalar aracılığıyla bir referans doküman haline getirilmesi, bahse konu çalışmanın bir sonraki adımını oluşturuyor.  Şafşavan’da gerçekleştirilen benzer nitelikteki çalıştay sonrası hazırlanan dokümana, UCLG web sitesinden erişebilirsiniz.

Comments are disabled