TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Point Otel’de düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda açılış konuşması yaptı.

Duman konuşmasında, aynı zamanda UCLG-MEWA’nın da misyonu olan “küresel sorunlara çözümlerin yerelden başladığını” vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında ortaya çıkan Yerel Gündem 21 sürecinde kent konseylerinin etkin bir rol üstlenmesinin öneminin altını çizdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, UCLG-MEWA’nın 6 komitesinden Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi eş başkanlığını, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi, Çevre Komitesi, Kültür ve Turizm Komitesi, Sosyal İçerme Komitesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin de üyeliğini yürütüyor.

Genel Sekreter, Birliği komite çalışmalarına daha aktif katkı sunmaya davet etti.

Comments are disabled