TÜRKMENİSTAN’DA IOM BÖLGESEL PROJESİNİN RESMİ AÇILIŞINA KATILDIK


17 Mart 2023 tarihinde Türkmenistan’ın ev sahipliğinde Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler (BM) ve UCLG’nin katılımlarıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat Metni ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCM ve GCR) uygulamalarının gerçekleştirilmesi için Orta Asya hükümetlerine verilmesine gereken destekten bahsedildi. Bunun yanı sıra IOM’in bölgesel projesinin Türkmenistan’daki resmi açılışı gerçekleştirildi.

 

Toplantıya ev sahipliğini Türkmenistan Devlet Göç İdaresi Başkanı Batyr Volsahatov yaptı. Katılımcılar arasında BM Göç Ağı Üst Düzey Program Yöneticisi Katherine Barwise, BM Göç Ağı Sivil Toplum İrtibat Yetkilisi Monami Maulik, IOM Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Görevlisi Kristin Eitel, IOM Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’daki IOM Misyon Şefi Zeynal Hajivey ve UCLG-MEWA Proje Sorumlusu, Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Sorumlu Kişisi Yehia Ibrahim yer aldı.

GCM’in uygulanmasını desteklemek adına IOM, Türkmenistan hükumetinin de yardımlarıyla 2023’ün Mart ayında “GCM’in Uygulanmasında Orta Asya Devletleri Hükümetlerinin Desteklenmesi” başlıklı bölgesel bir proje başlattı. Söz konusu proje, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan GCM Bölgesel İnceleme Toplantısı öncesinde, Orta Asya hükümetlerinin ve ilgili paydaşların GCM hedeflerini uygulama, uygulamaları takip etme ve gözden geçirme kapasitelerini yol gösterici ilkeler doğrultusunda ileriye taşıyarak güçlendirmeyi amaçladı.

Proje Orta Asya’da gerçekleşen göç konusunda, uluslararası iş birliğini geliştirmeyi desteklemenin önemini paydaşlara aktardı. Ayrıca göçün kalkınmaya katkı sağlayıp hızlandıran bir unsur olduğunu da belirtilerek, teşvik edilen üst düzey forumlara hükumetlerin ve ilgili paydaşların aktif bir şekilde katılmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl planlanan GCM Bölgesel İnceleme Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen lansman etkinliği, ulusal hükümetleri ve ilgili paydaşları GCM uygulamasının önemi konusunda duyarlı hale getirdi.

UCLG-MEWA, göç ve mülteci konusunda toplantıya yerel yönetimleri temsilen katıldı. UCLG-MEWA’dan Yehia Ibrahim, toplantıda “Göç ve Sürdürebilir Kalkınma” arasındaki bağlantıya dair konuşma yaptı, bunun yanı sıra GCM ve GCR uygulamaları kapsamında bazı yerel inisiyatiflere de yer verdi.  Söz konusu inisiyatifler: Marakeş Deklarasyonu (2018), Gaziantep Deklarasyonu (2019), Lampedusa Şartı (2022). Ayrıca UCLG, IOM, ve The Mayors Migration Council (MMC) tarafından yürütülen Belediye Başkanları Mekanizması’nın “Call to Action for Migrants and Refugees” (Mülteci ve Göçmenler için Harekete Geç!) inisiyatifi de örnekler arasındadır.

Comments are disabled